Madeline De Stoffenmadam

My passion…


Een reactie plaatsen

“Why do you blog”…

Over the last couple of months, I’ve met so many new people. Great people, interesting people, all amazing and all unique! And quite a few of these people practically begged me to translate my blogpost in English. I’ve been told that the online translating tools sometimes result in quite “odd” translations and that those tools are not familiar with the “speaking language” I sometimes use! 🙂

Ik heb zo veel nieuwe fantastische gezichten leren kennen de afgelopen maanden. Stuk voor stuk interessante, ongelooflijk en unieke mensen! En heel wat van die mensen hebben zowat “gesmeekt” om mijn blogposts te vertalen naar het engels. Het schijnt dat de online vertalingtools soms nogal “rare” vertalingen weergeven. En blijkbaar begrijpen die tools mijn “spreektaal” niet altijd! 🙂

So I promised to try and translate as much as possible. It won’t be perfect but feel free to correct me any time, I’m open to it! 🙂

Dus ik heb beloofd om mijn posts zo goed en zo kwaad mogelijk te vertalen! Het zal niet perfect zijn… en je mag me altijd verbeteren! 

I had the most interesting conversation last week, and one of the questions I’ve been asked was “why do you blog”?

It took me back to about 2 years ago… after reading all these interesting blogs for many years I started to think about having my own. The creative part of me (which was slowly taking the overhand) started to feel some kind of lonely. Although I have many friends, none of them was really interested in knitting, crocheting and definitely not in sewing! They liked what I created, and I enjoyed their compliments… but there was no one the share the joy of creating it with. Actually, there was no one to share my passion with.

Vorige week had ik een erg interessant gesprek, en één van de vragen die mij gesteld werden was “waarom blog jij”?

Om dat antwoord te geven moest ik een 2-tal jaar terug in de tijd gaan. Al jaren las ik al die interessante blogs en ik begon zin te krijgen in mijn eigen blog. Mijn creatieve ik (die stillaan de bovenhand begon te krijgen) voelde zich een beetje eenzaam. Ik heb veel vrienden, maar niemand was echt geïnteresseerd in breien, haken en al zeker niet in naaien! Ze vonden het fantastisch wat ik maakte, en ik genoot van de complimentjes, maar er was niemand om de passie mee te delen. Het plezier van het “maken”! 

blog_thinker1

I guess that is why I started blogging. To meet people that share the same passion, either online or offline. And to just talk about my life, the joy  and the pain sometimes. I love to write things down… there were moments in my life that I could write night and day. Writing things off… for a long time, it was as important to me as food! 😉

Dat is waarom ik gestart ben met bloggen. Om mensen te leren kennen die dezelfde passie delen, zowel online als offline. Maar ook om te schrijven over mijn leven. Schrijven is altijd een belangrijk deel in mijn leven geweest, er zijn momenten geweest dat ik dag en nacht kon doorgaan! De dingen van me afschrijven… lange tijd is dat net zo belangrijk geweest voor mij als eten! 🙂

When the shop opened, I started to more “consider” my words, I even removed a few of last year’s blogposts. Because I was no longer anonymous… I’ve met many of you in real live, I felt it was needed to only show the professional side of my. And by doing so… the real reason why I started to blog was forgotten, and that was wrong. I did a lot of thinking last weekend, and for me there were 2 choices! Either I stop my blog, or I again blog as myself.

Toen de winkel opende begon ik meer na te denken over mijn woorden. Een deel van de blogposts van vorig jaar werden verwijderd nog voor de opening van de winkel. Ik zou niet langer anoniem zijn, en dacht dat het nodig was om enkel de professionele kant van mezelf te laten zien. En door dat te doen, verdween de echter reden waarom ik begon te bloggen. Dat was fout. Het afgelopen weekend heb ik veel nagedacht… en er waren 2 keuzes. Of ik stop met bloggen, of ik blog weer als mezelf! 

I choose number 2! My blog will be representing who I am and how I feel! What I’m passionate about which obviously is sewing, knitting and crocheting! But it will also be about me, my life and the ones I love, about Nancy and not only about Madeline!

Ik koos nummer 2! In mijn blog zal je mij zien, wie ik ben en hoe ik me voel. Wat mijn passies zijn, en uiteraard is dat naaien, breien en haken… maar het zal vooral ook over mijn leven gaan! Over Nancy… en niet alleen over Madeline! 

131

 

It also made me think… why do other people blog?

Het zette me ook aan het denken… waarom bloggen andere mensen? 

2-a-why